Privacyverklaring van VRM Services B.V.

Laatst bijgewerkt: 07-08-2023

VRM Services B.V. (hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan in relatie tot onze diensten. Lees deze verklaring zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Bedrijfsinformatie (indien van toepassing)
 • Betalingsinformatie voor transacties met ons
 • Gebruikersinformatie en voorkeuren met betrekking tot onze diensten
 • Informatie die u vrijwillig verstrekt via communicatie met ons

2. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en producten aan u
 • Het beheren van klantrelaties, inclusief klantenservice
 • Het verwerken van betalingen en facturatie
 • Het verstrekken van relevante informatie over onze diensten en aanbiedingen
 • Het verbeteren van onze diensten, website en communicatie
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Met wie delen we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 • Derden die betrokken zijn bij het leveren van onze diensten
 • Serviceproviders die ons helpen bij het beheren van onze activiteiten
 • Juridische instanties indien nodig om te voldoen aan de wet

4. Internationale gegevensoverdracht

Uw gegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen op locaties buiten uw eigen land. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking.

5. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacypraktijken of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

VRM Services B.V.

Adres: Kortenaerstraat 18, te Borne

Telefoon: +31 (0)6 571 471 68

E-mail: peter@vrnservices.nl

8. Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. De herzieningsdatum bovenaan het document geeft aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Einde van de privacyverklaring


Loading